Overseas Exhibitors

 • Ms. Guo Xiaomeng

  13810739709

  +86-01065054123

  guoxiaomeng@cwtc.com

  Fashion Journey

 • Jia Peihong

  13820661061

  +86-01065358423

  jiapeihong@cwtc.com

  Fashion Journey

 • Overseas Exhibitors

 • Ms. Guo Xiaomeng

  13810739709

  +86-01065054123

  guoxiaomeng@cwtc.com

  Fashion Journey

 • Jia Peihong

  13820661061

  +86-01065358423

  jiapeihong@cwtc.com

  Fashion Journey